Congres: Oude stadsbibliotheken in Nederland

Ter gelegenheid van het 450-jarig bestaan van de beroemde kettingbibliotheek in de Sint Walburgiskerk te Zutphen organiseert de Stichting Librije Walburgiskerk op 9 oktober in samenwerking met de Nederlandse Boekhistorische Vereniging een congres over de oude stadsbibliotheken in Nederland.

Gerenommeerde sprekers uit de boekhistorische wereld zullen diverse historische Nederlandse stadsbibliotheken presenteren. Elke spreker zal van zijn of haar bibliotheek de ontstaansgeschiedenis, de inhoud, het beheer en toekomstige ontwikkelingen schetsen. Op deze wijze zal de context in beeld komen waarin de Librije van Zutphen haar unieke plaats inneemt.

Het jubileumcongres is voor iedereen toegankelijk. De kosten bedragen  30 euro. Inschrijven is mogelijk via de website van de Librije of per mail aan de secretaris van de Stichting Librije Walburgiskerk: henk.bauer@planet.nl onder gelijktijdige overmaking van het verschuldigde bedrag op NL85INGB0691464154. Uw aanmelding is pas definitief na de ontvangst van uw betaling.