Collectie vluchtelingenverhalen opgenomen in Het Utrechts Archief

Op 11 mei is een collectie met Utrechtse verhalen van vluchtelingen uit landen als Iran, Ethiopië, Afghanistan en Vietnam opgenomen in Het Utrechts Archief. De interviews zijn opgetekend in het project Ongekend Bijzonder, van de Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP), vluchtelingenorganisaties, archieven, musea en bibliotheken. 

Vanaf eind juni is deze collectie voor een groot publiek toegankelijk via zowel de studiezaal en website van Het Utrechts Archief als op andere platforms over de Utrechtse geschiedenis van Utrecht. De verhalen zijn een waardevolle aanvulling op de ruim 30 kilometer archieven die Het Utrechts Archief bewaart, zegt directeur Chantal keijsper. ‘Wij zijn trots dat deze verhalen nu onderdeel zijn van het collectief geheugen van de stad en beschikbaar worden voor deze en toekomstige generaties.’
In het project ‘Ongekend Bijzonder’ worden verhalen van vluchtelingen in de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht verzameld, bewaard en op kunstzinnige wijze gepresenteerd. De verhalen geven een beeld dat op een andere manier moeilijk te reconstrueren is, omdat vluchtelingen niet of nauwelijks voorkomen in andere (geschreven) bronnen. Op deze manier kan Het Utrechts Archief ook dit deel van de stadsgeschiedenis bewaren. De interviews worden voor een groot publiek toegankelijk gemaakt via de studiezaal en website van Het Utrechts Archief en andere platforms over de geschiedenis van Utrecht. Het verzamelen van archieven van nieuwkomers is de afgelopen jaren één van de speerpunten geweest bij de uitbreiding van de collectie van Het Utrechts Archief.