Collecte DOK Delft: bijna 11.000 euro voor project Taalvisite

Ruim 200 vrijwilligers hebben in de laatste week van juni gecollecteerd voor het project Taalvisite van DOK Delft. De openbare bibliotheek maakte vorige week bekend dat er een bedrag van bijna 11.000 euro werd ingezameld.

Taalvisite is een project dat zich richt op het verkleinen van taalachterstand bij kinderen tussen de 2 en 12 jaar. Vrijwilligers gaan 15 keer een uur lang bij een gezin ‘op visite’ om (interactief) voor te lezen, taalspellen te spelen of andere taalactiviteiten te ondernemen. Ook de ouders worden gestimuleerd om hun kind actief te helpen. Gezinnen worden voor Taalvisite aangemeld via school of peuterspeelzaal.

Taalvisite wordt medegefinancierd door de Gemeente Delft en Stichting Kinderpostzegels. De collecte loopt tot 20 juli. Er kan nog bijgedragen worden via SMS.

Afbeelding: DOK Delft