CBS: ‘Twee kilometer van bibliotheek, digitale uitlening in de lift’

In 2020 was de gemiddelde afstand van een woonadres in Nederland tot de dichtstbijzijnde openbare bibliotheek 2 kilometer. Dit is een lichte toename ten opzichte van 2014, zo blijkt uit nieuwe analyses van het CBS met data van de Koninklijke Bibliotheek.

Bewoners van Schiermonnikoog woonden met 0,6 kilometer het dichtst bij een bibliotheekvestiging of -servicepunt, en in het Zeeuwse Noord-Beveland was die afstand met 14,4 kilometer het grootst. 

Digitale uitleningen meer dan verdubbeld
De afstand tot een bibliotheekvestiging of -servicepunt mag de afgelopen vijf jaar dan weinig zijn veranderd, tegelijkertijd gaan mensen minder reizen voor hun bibliotheekmateriaal. De uitlening van fysieke boeken daalde van 69 miljoen in 2015 naar ruim 43 miljoen in 2020. Tegelijk steeg het aantal digitale uitleningen van 4 miljoen in 2015 tot 10 miljoen in 2020. Met name het aantal uitgeleende luisterboeken nam de laatste jaren flink toe: van 0,2 miljoen in 2015 tot 2,6 miljoen in 2020. Waarschijnlijk hebben de coronamaatregelen voor openbare bibliotheken in 2020 een rol gespeeld bij de verdere stijging van het aantal digitale uitleningen, zo denkt het CBS.