Campagne ‘Goed bewaard’ moet bewustzijn overheidsinformatie bevorderen

Gisteren is ‘Goed bewaard’ van start gegaan, een rijksbrede campagne over omgaan met overheidsinformatie. Centrale boodschap: alle informatie waar ambtenaren mee werken is nu en in de toekomst belangrijk voor henzelf, voor collega’s én voor Nederland.

Het is belangrijk om goed om te gaan met overheidsinformatie. Van nota’s, brieven en e-mails tot appberichten, foto’s en video’s. Alle informatie waar ambtenaren mee werken kan nu en in de toekomst van belang zijn. Het doel van de campagne ‘Goed bewaard’ is om medewerkers binnen de overheid hiervan bewust te maken. En ze op te roepen om deze informatie op de juiste manier te bewaren.

Op de campagnewebsite goedbewaardvoornuenlater.nl vinden professionals binnen de overheid allerlei tools die ze kunnen inzetten binnen hun eigen organisatie. Zoals infographics, interviews, praktische tips, een PowerPointpresentatie om het gesprek te starten en een quiz.