Call for papers Informatie aan Zee 2015

Op 17 en 18 september 2015 organiseert de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD) in Oostende haar tweejaarlijkse congres ‘Informatie aan Zee‘. Tot 23 januari 2015 kunnen belangstellenden voorstellen indienen voor een presentatie, praatje of poster.

De organisatie omschrijft het thema van het congres als volgt: “De bibliotheek- en archiefsector in Vlaanderen staat onder druk. Besparingen op alle beleidsniveaus dwingen tot reflectie over onze kerntaken. Bestuurlijke hervormingen zullen het landschap grondig hertekenen, zonder dat duidelijk is waarheen dit zal leiden. Tegelijkertijd willen de overheden een digitale sprong voorwaarts maken. Vertrouwen we in deze context op aloude zekerheden, of kiezen ook wij voor een sprong voorwaarts? Durven we het vertrouwde los te laten om te investeren in innovatie? Meer dan ooit is Informatie aan Zee, het tweejaarlijkse congres van de VVBAD, een zoeklicht op de toekomst.”

Voorstellen kunnen worden ingediend via een formulier op de websie van de VVBAD.