Buitenland: Living with machines

Mia Ridge, digital curator bij de British Library, vertelt over ‘Living With Machines’. In dit multidisciplinaire project worden ‘radicale samenwerkingsmethoden’ ontwikkeld voor het analyseren van grote databestanden, zodat historici in hun onderzoek kunstmatige intelligentie kunnen combineren met geavanceerde computertechnologie.

Door: Marja Kingma

Nieuw’ en ‘revolutionair’ komen veelvuldig voor in de projectbeschrijving. Wat is er nieuw en revolutionair aan dit project?

Mia Ridge: ‘Living With Machines is een van de grootste projecten ooit, met 9,2 miljoen pond, gefinancierd door de Arts and Humanities Research Council (AHRC). Het project, gestart eind 2018, moet het mogelijk gaan maken om op grotere schaal en veel collectiever te werken, iets wat nog steeds nieuw is voor de humaniora. Het gebeurt weinig dat academische onderzoeksprojecten publieke participatie en toegang tot bronnen opnemen als een van de verwachte resultaten. Natuurlijk hopen we ook dat het data zal genereren die de toegang tot gedigitaliseerde collecties ingrijpend zal verbeteren.’

‘Het revolutionaire aspect zit hem in de manier van werken. Softwareontwikkelaars, datawetenschappers en academici zullen dagelijks samenwerken in zogenaamde “Laboratories”. Samen zullen zij stap voor stap onderzoeksvragen ontwikkelen die de grenzen van diverse interesses moeten overstijgen en tot nieuwe methoden en instrumenten leiden waarmee grote hoeveelheden data, zoals administratieve dossiers, kaarten, alsmede tekstuele bronnen, onderzocht kunnen worden.’

Je leidt de Communities Laboratory dat als taak heeft om gebruikers van de British Library, onderzoekers en het brede publiek te helpen bij het ontwikkelen van nieuwe onderzoeksvragen. Hiertoe zal het de code, de workflowdocumenten en de methoden voor datakwaliteitsbeheersing publiceren en verwerken in nieuwe trainingprogramma’s en tutorials. Verwacht je radicaal andere data te vinden over hoe mensen in het verleden dachten over nieuwe technologieën?

‘Het oppikken van veranderende ideeën over een langere tijdsperiode is lastig met traditionele methoden, omdat veranderingen langzaam gaan en de meeste bronnen een bepaald perspectief hanteren. Door op een nieuwe manier in grote hoeveelheden data te kijken ontdekken we misschien patronen in het denken over technologische veranderingen door een bepaalde tijd heen. Hopelijk kan dat een bijdrage leveren aan het hedendaagse debat over hoe onze maatschappij om zou moeten gaan met de revolutionaire gevolgen van artificial intelligence en robotisering.’

Welke verwachtingen heb je ten aanzien van de radicale samenwerking – zullen de silo’s doorbroken worden?

‘Het zou fantastisch zijn als de deelnemers aan het project met nieuwe onderzoeksvragen komen die echt het hele project omvatten en niet blijven hangen in “geschiedenis”- of “data”-vragen.’

Wat zie jij als het succes van het project?

‘Ik beschouw het project als geslaagd wanneer onderzoekers uit allerlei disciplines vertellen over hoe onze uitkomsten hen geholpen hebben nieuwe instrumenten en benaderingen te ontwikkelen voor hun onderzoek. Dan heeft het project gewerkt als katalysator voor andere disciplines om hoog presterende computertechnologie en big data te gebruiken om nieuwe onderzoeksgebieden te ontsluiten.’

Marja Kingma is curator Germanic Studies bij de British Library

Deze bijdrage komt uit IP nr. 1 / 2019. Het gehele nummer kun je hier lezen.