Boeken: data made simple

A-technisch, zo bestempelt David Stuart bibliothecarissen. Desondanks zijn ze de aangewezen lieden om te zorgen dat het ‘web of data’ nuttig wordt voor internetgebruikers.

Door: Eric Sieverts

Een boekje over linked open data, speciaal voor bibliothecarissen en informatiespecialisten. De auteur geeft zelf al antwoord op de vraag waarom deze doelgroep een eigen boek nodig heeft. Dat is zowel een kwestie van (technisch) niveau als van te presenteren voorbeelden van toepassingen.

Geen ‘how to’

Kennelijk heeft hij geen hoge pet op van ons technisch kunnen, want hij vindt de achterliggende techniek voor ons soort lezers te complex en bovendien erg droog. Het boek is dan ook niet bedoeld als een ‘how to’-handleiding. Het wil ons alleen algemeen begrip bijbrengen welke extern beschikbare data nuttig zouden kunnen zijn om daar voor onze gebruikers iets mee te doen en welke data die we zelf in huis hebben voor anderen wellicht nuttig kunnen zijn. Dat zijn inderdaad de twee vragen die iedereen zich stelt die ‘iets’ met linked data wil gaan doen. Al ziet de auteur ons als a-technisch, hij vindt wel dat bibliothecarissen de aangewezen lieden zijn om te zorgen dat het ‘web of data’ nuttig wordt voor internetgebruikers en zo kunnen bijdragen aan de ‘economics of knowledge’.

Web of data

Het is een niet al te dik boekje geworden. Daarom is het jammer dat nogal veel pagina’s opgaan aan algemene beschouwingen over de moderne bibliotheek, over informatievoorziening in het algemeen en over alles waar het woordje ‘open’ voor staat (open access, open science en open source software). Hoe nuttig op zich, die informatie is al uitgebreid op andere plaatsen te vinden. Aspecten van dat ‘web of data’ uit de titel komen uiteindelijk alleen in de hoofdstukken 3 t/m 7 aan de orde. Die gaan over:

  • bestaande datacollecties (data silo’s) en wat daar al mee werd gedaan (32 blz.);
  • de rol van linked data in de RDF-visie van het semantisch web (24 blz.);
  • embedded semantics – in documenten en webpagina’s verwerkte metadata (18 blz.);
  • wat bibliotheken met het ‘web of data’ moeten, op basis van de vijf wetten van Ranganathan (uit 1931) – de eerste ‘books are for use’ wordt daartoe geherformuleerd als ‘data is for use, whatever its format’ (22 blz.);
  • wat bibliothecarissen met het ‘web of data’ moeten – omhelzen, negeren of ‘data librarian’ worden (15 blz.).

In de hoofdstukken over RDF en embedded semantics blijkt gelukkig nog wel enige techniek overgebleven. Anders was dit een wel erg mager boekje geworden.


Facilitating access to the web of data. A guide for librarians | David Stuart | Londen: Facet Publishing | 2011 | 208 p. |

ISBN 978-1-85604-745-6 | £ 44,95 | Waardering: ●●●○○


Eric Sieverts is redacteur van InformatieProfessional.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 6 / 2012. Het gehele nummer kun je hier lezen