Blockchain een van de onderwerpen op VOGIN-IP-lezing 2018

De VOGIN-IP-lezing, het jaarlijkse evenement over zoeken & vinden, in samenwerking tussen de stichting VOGIN en jouw vakblad IP, is komend jaar op woensdag 28 maart in de OBA. Net als voorgaande jaren is er weer een uitgebreid programma van lezingen en workshops.

Voor het ter perse gaan van dit nummer konden de organisatoren bekendmaken dat blockchain – het kan niet missen – aan de orde komt. Zo zal Ruben Verborgh, hoogleraar aan de Universiteit van Gent, de link leggen tussen blockchain en linked data. Ook volgt er een workshop over blockchain-toepassingen. Voorts verzorgt een voormalig adjunct-secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Julian Harston, een keynote. Cybersecurity is niet iets waar alleen ministers zich zorgen over moeten maken; Arno Reuser zal in een lezing duidelijk maken welke taak daar voor de informatieprofessional ligt.

Voortbordurend op het succesnummer van het vorige congres, de lezing van Christiaan Triebert, zal hij – als hij 28 maart althans in Nederland is – ditmaal een workshop over de Bellingcat-onderzoekstechnieken verzorgen. Verder kunnen deelnemers aan workshops onder meer kennismaken met text-mining en met factchecking.

Snelle beslissers kunnen zich nu al aanmelden tegen een extra gereduceerd tarief, een besparing van 100 euro op het reguliere inschrijfgeld. Meer gegevens over sprekers en workshops, alsmede ander nieuws verschijnt de komende weken op de website en in de regelmatige blogposts op vogin-ip-lezing.net.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 9 / 2017. Het gehele nummer kun je hier lezen.