Bijeenkomst Digital Humanities in de bibliotheek op 30 maart

Op 30 maart vindt in de KB een informele bijeenkomst plaats voor collega’s uit Nederland en Vlaanderen die in hun bibliotheek digitaal geesteswetenschappelijk onderzoek (zogenaamde Digital Humanities) faciliteren en stimuleren.

Steeds meer bibliotheken in Nederland en Vlaanderen spannen zich in om digitaal geesteswetenschappelijk onderzoek (zogeheten Digital Humanities) te faciliteren en te stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld door het inrichten van een laboratorium of het leveren van services met medewerkers die vertrouwd zijn met het nieuwe instrumentarium van de computationele geesteswetenschappen.

Michiel Cock, Saskia Scheltjens en Steven Claeyssens organiseren op maandag 30 maart een informele bijeenkomst over dit onderwerp. Doel is om met collega’s ervaringen uit te wisselen, best practices te verzamelen, een netwerk te creëren, et cetera.

De bijeenkomst vindt vanaf 14 uur plaats in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Aanmelden kan via een mail naar een van de initiatiefnemers:

Michiel Cock (Universiteitsbibliotheek, Vrije Universiteit Amsterdam)

Saskia Scheltjens (Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte, Universiteit Gent)

Steven Claeyssens (Koninklijke Bibliotheek, Den Haag)