Bibliotheken verbinden digitale erfgoedcollecties met elkaar

In het nieuwe initiatief Verbonden erfgoed van bibliotheken gaan tien bibliotheken hun digitaal erfgoed volgens de principes van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) met elkaar verbinden. Een subsidie van Stichting Pica, waarvoor de Koninklijke Bibliotheek als aanjager fungeerde, maakt dat mogelijk.

Op dit moment zijn digitale collecties van bibliotheken veelal nog versnipperd. Een gebruiker moet nu van het bestaan van bepaalde collecties weten. Vervolgens kost het veel tijd om allerlei websites af te gaan om bij het materiaal te komen. Het kan anders – zeker omdat er nu een landelijke digitale infrastructuur is waarmee bibliotheken de collecties met elkaar kunnen verbinden.

Om hiermee een begin te maken, werken tien organisaties uit het bibliotheeknetwerk samen in het project Verbonden erfgoed van bibliotheken. Het kernteam bestaat uit de projectleiders van de tien deelnemende bibliotheken. Voor de uitvoering werkt een programmamanager van de Koninklijke Bibliotheek nauw samen met het team van de NDE-programmalijn Bruikbaar.

Deelnemers

Het project borduurt voort op een uitgebreide inventarisatie die te lezen is in het rapport Bibliotheekcollecties in het Netwerk. Hiervoor werden 515 collecties bij 112 erfgoedorganisaties onderzocht. Tien organisaties met bibliotheekcollecties maken nu deel uit van het project: Tresoar Leeuwarden, Bibliotheek Deventer – Athenaeumbibliotheek, Rozet Arnhem, ZB Bibliotheek van Zeeland Middelburg, Universitaire Bibliotheken Leiden, Technische Universiteit Delft, University Library Maastricht, Centre Céramique Maastricht, Literatuurmuseum Den Haag en Vredespaleis Den Haag.

Eerste resultaten

Het project loopt van oktober 2021 tot en met maart 2023. In die tijd gaan de deelnemende bibliotheken hun data koppelen en zetten ze in op het gebruik van duurzame identifiers, zodat erfgoedobjecten altijd online zijn terug te vinden. Daarnaast kijken ze of het International Image Interoperability Framework (IIIF) een rol kan spelen bij het zichtbaar maken van afbeeldingen uit de verschillende bibliotheekcollecties. Net als linked open data en duurzame identifiers is IIIF een internationale standaard waarmee je bijvoorbeeld digitale afbeeldingen vanuit verschillende organisaties kunt delen, vergelijken en annoteren. Een op de eerdergenoemde standaarden gebaseerde website rondom de schrijver Theun de Vries zal dienen als praktische toepassing van verbonden erfgoed van bibliotheken.