Bibliotheken starten transformatie naar hybride dienstverlening met The Third Space

Negen bibliotheken zijn in samenwerking met The Alignment House gestart met een project om de transformatie naar een hybride bibliotheekdienstverlening te realiseren. Het project met als titel ‘Van Third Place naar Third Space’ (kortweg The Third Space) heeft als doel om het bereik van openbare bibliotheken en de interactie met en tussen inwoners te vergroten. 

De bibliotheeksector onderkent dat de samenleving snel verandert richting een hybride samenleving. Online en offline zijn geen gescheiden werelden meer en de coronacrisis heeft deze ontwikkeling alleen maar versneld. Met The Third Space reageren de deelnemende bibliotheken op deze ontwikkeling door de kloof tussen fysieke en online dienstverlening te verkleinen. In de fysieke wereld is de bibliotheek al een waardenvrije en drempelloze plek waar iedereen welkom is, maar een dergelijke plek ontbreekt nog in de digitale wereld. Daarom staat The Third Space in het teken van het ontwikkelen van de hybride bibliotheek die aanwezig is in beide werelden.

Integratie fysiek en online

Het project past in een ontwikkeling die de bibliotheken al langer doormaken. In de afgelopen tien jaar hebben ze zich nadrukkelijker gepositioneerd als een ‘third place’: de plek waar je na privé (‘first place’) en werk/school (‘second place’) naartoe gaat om te ontspannen en waar je deel uitmaakt van het sociale leven. Waar de ‘third place’ nog vooral verwijst naar de fysieke bibliotheek, grijpt de ‘third space’ hierop door en werkt deze toe naar de integratie van de fysieke plek en de online community en dienstverlening. 

Participatief ontwerpproces 

The Third Space bouwt voort op eerder opgedane inzichten vorig jaar, toen in kaart is gebracht aan welke eisen een ‘third space’ als onderdeel van de hybride bibliotheek moet voldoen om daadwerkelijk relevant te zijn. In de jaren 2022 en 2023 worden die inzichten in praktijk gebracht: in sprints gaan de negen bibliotheken op basis van een participatief ontwerpproces ontdekken welke processen, instrumenten en (ict-)infrastructuur nodig zijn om te komen tot de realisatie van de hybride publieke ruimte die de openbare bibliotheek biedt.

De resultaten van het project worden openbaar gepubliceerd en kunnen dus door alle openbare bibliotheken worden gebruikt.

De deelnemende negen bibliotheken zijn: Bibliotheek AanZet, dbieb, DNK, Bibliotheken Mar en Fean, FlevoMeer Bibliotheek, Bibliotheek Hoogeveen, Bibliotheek Kennemerwaard, Bibliotheek Lek en IJssel, en Bibliotheek Midden-Brabant. Het The Third Space-project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdrage van stichting PICA.