Bibliotheken geven informatie over nieuwe donorwet

Mensen die vragen hebben over de nieuwe donorwet of het Donorregister kunnen hiervoor vanaf 1 juli ook bij openbare bibliotheken terecht. Hiermee geven bibliotheken verdere invulling aan hun informatiefunctie en de positionering van de brede, maatschappelijke bibliotheek.

De bibliotheken bieden deze dienst aan vanwege de nieuwe donorwet, die op 1 juli 2020 in werking is getreden. Tussen 1 september 2020 en maart 2021 ontvangt iedere burger die nog geen keuze heeft gemaakt maximaal twee keer een brief, met daarin het verzoek om dit alsnog (digitaal) te doen. Maakt iemand na beide brieven nog steeds geen keuze? Dan wordt hij/zij toegevoegd aan het Donorregister met de vermelding ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’ en ontvangt hiervan een brief ter bevestiging. Men kan deze keuze overigens zelf altijd weer wijzigen. Met name mensen die het lastig vinden de nieuwe wet te begrijpen of moeite hebben om via de computer of een formulier hun keuze in te vullen, zijn welkom in de bibliotheek.

Neutrale informatiefunctie

‘Of je orgaandonor wilt worden of juist niet, dat is voor de bibliotheken niet belangrijk’, zegt Lidy Vos, directeur van Bibliotheek Rivierenland. ‘We willen er zijn voor die mensen die behoefte hebben aan meer uitleg of hulp bij het invullen van het keuzeformulier. Dit past bij de onafhankelijke en neutrale informatiefunctie van de bibliotheek.’

De donordienstverlening is tot stand gekomen in samenwerking met de KB, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Stichting Digisterker.

Meer informatie over de nieuwe donorwet en over de diensten die de bibliotheken op het gebied van donorregistratie aanbieden vind je hier