Bibliotheek Vredespaleis en Library of Congress sluiten overeenkomst

De Bibliotheek van het Vredespaleis in Den Haag en de Law Library of Congress hebben op 18 juli jl. een memorandum van overeenstemming (MvO) gesloten. Centraal in het samenwerkingsverband staat het delen van informatie om zo bibliotheekgebruikers beter te kunnen bedienen. De overeenkomst zal voorzien in nieuwe inzichten in de diensten, collecties en catalogisering van de twee vooraanstaande bibliotheken.

“De Bibliotheek van het Vredespaleis is een van ‘s werelds meest vooraanstaande bibliotheken op het gebied van internationaal recht, dat zowel het Internationaal Gerechtshof, het Permanente Hof van Arbitrage, de Haagsche Academie van Internationaal recht als andere tribunalen in Den Haag dient,”  aldus Jane Sánchez, juridisch bibliothecaris van de Library of Congress.

“De bibliotheek speelt een centrale rol in het netwerk van internationale instellingen in Den Haag en in de gemeenschap van internationaal recht wereldwijd. De bibliotheek bevat meer dan één miljoen boekdelen op het gebied van internationaal publiek- en privaatrecht, buitenlands recht, internationale betrekkingen en diplomatie. Meer te weten komen over de Bibliotheek van het Vredespaleis en hoe het zich ontwikkelt en zijn collectie catalogiseert, zal tot waardevolle inzichten leiden.”

Missie

De samenwerking zal bijdragen aan het vervullen van de missie van de Law Library of Congress: voorzien in buitenlands recht, rechtsvergelijking, internationaal recht en het recht van de Verenigde Staten en referentiediensten aan het Congres, de federale hoven, de federale agentschappen en juridische onderzoekers, volgens Sánchez.

Bibliotheek van het Vredespaleis verder helpen

“The Law Library of Congress is werkelijk een internationaal juridisch onderzoeksinstituut,” aldus Jeroen Vervliet, hoofdbibliothecaris van de Bibliotheek van het Vredespaleis. “Op basis van een juridische collectie die alle jurisdicties van de wereld omvat, voert de bibliotheek uitgebreid buitenlands, vergelijkend, internationaal en Amerikaans juridisch onderzoek uit voor leden van het Congres en hun staf, en dient het ook de federale rechterlijke macht en federale instanties.

Meer informatie verkrijgen over hoe de Law Library of Congress het werk van zijn gouvernementele gebruikers en zijn andere gebruikers ondersteunt, en over zijn ongeëvenaarde verzameling en hoe deze is gecatalogiseerd, biedt inzichten die de Bibliotheek van het Vredespaleis kunnen helpen. De Bibliotheek van het Vredespaleis bedient instellingen in het Vredespaleis en Den Haag, wetenschappers en studenten van internationaal recht, en speelt een leidende rol in internationaal juridisch onderzoek en het ambt van bibliothecaris gespecialiseerd in internationaal recht.”

Delen van informatie

In het MvO zullen de Law Library of Congress en de Bibliotheek van het Vredespaleis informatie uitwisselen over hun onderzoeks- en referentiediensten. Dit kunnen onderzoeksmethoden en -technieken omvatten en hoe deze worden toegepast in het bedienen van de verschillende typen gebruikers van beider instellingen. Beide bibliotheken zullen ook informatie delen over de voorbereiding van schriftelijke rapporten en andere onderzoeksproducten en hoe zij onderzoeks- en referentiediensten leveren aan hun klanten.

Het memorandum behelst ook het delen van informatie over collectieontwikkeling. Dit kan informatie betreffen over beleidslijnen voor collectieontwikkeling die zijn gericht op bepaalde gebruikersgroepen en hoe medewerkers van de bibliotheek beleid maken, gebruiken en up-to-date houden. Het memorandum voorziet het delen van informatie over catalogisering tussen de Law Library of Congress en de Bibliotheek van het Vredespaleis, zoals het classificatiesysteem en de indexen die beide organisaties hebben ontwikkeld.