Bibliotheek Rotterdam sluit met Erasmuscollectie aan bij Canon van Nederland

Bibliotheek Rotterdam is op 28 oktober, op de geboortedag van Desiderius Erasmus, toegetreden tot het netwerk van de Canon van Nederland. Vier sleutelstukken uit de Erasmuscollectie van de bibliotheek vertellen een verhaal bij het venster Erasmus en zijn online en in een presentatie in de Centrale Bibliotheek te bekijken. 

De Erasmuscollectie van Bibliotheek Rotterdam is ’s werelds grootste collectie van vijfduizend boeken van en over Erasmus, waaronder veel oude drukken uit zijn eigen tijd. Ze wordt in een geklimatiseerde ruimte bewaard. Met de presentatie van de vier sleutelstukken maakt Bibliotheek Rotterdam dit erfgoed zichtbaar voor het publiek.

Het eerste sleutelstuk is een brief van Erasmus uit 1521, waarin hij zijn frustratie uit over Luther. Het tweede is een door Erasmus vertaalde bijbeltekst. Erasmus’ boek De klacht van Vrede (zie foto) uit 1517 is het derde stuk. De eerste Nederlandse vertaling verscheen in 1567, en de dreiging van de Tachtigjarige Oorlog die een jaar later zou uitbreken, was op dat moment al voelbaar. Het laatste sleutelstuk is een boek uit het privébezit van Erasmus. Hij maakte tijdens het lezen van deze tekst aantekeningen in de marge van dit boek. Behalve serieuze aantekeningen bevat het ook kleine tekeningen van zijn hand.  

De sleutelstukken zijn online te bekijken op bibliotheek.rotterdam.nl/canonvannederland en canonvannederland.nl/nl/Bibliotheek-Rotterdam#213224, en in Centrale Bibliotheek zelf. 

In het netwerk van de Canon van Nederland werken musea en erfgoedinstellingen samen om de Nederlandse geschiedenis voor het voetlicht te brengen. De landelijke samenwerking wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.