Beste Bibliotheek van Nederland staat in Den Helder

School 7 in Den Helder is door publiek en vakjury gekozen tot Beste Bibliotheek van Nederland en mag een jaar lang deze titel dragen. Den Helder won de finale, die bestond uit zes genomineerde openbare bibliotheken, en kreeg op 14 maart tijdens het Nationale Bibliotheekcongres in Assen de NBD Biblion Award 2017 uitgereikt door Nina Nannini, adjunct-directeur van de hoofdsponsor NBD Biblion, en Sofie ten Berge, namens Drenthe lid van de Kinderjury. De verkiezing is een initiatief van het vakblad Bibliotheekblad en vindt jaarlijks plaats. 

De top 3

De Beste Bibliotheek van Nederland staat in Den Helder, omdat deze instelling – aldus enthousiaste stemmers op de site van Bibliotheekblad – ‘alles in huis heeft wat een moderne bibliotheek moet bieden’. Een oordeel dat wordt gedeeld door de onafhankelijke vakjury die School 7 een lichtend voorbeeld van een innovatieve en ondernemende bibliotheek noemt. Op de tweede plaats in de verkiezing eindigt de Bibliotheek Schiedam, de groenste bibliotheek van Nederland, die de laatste jaren een enorme omslag heeft gemaakt naar vraaggericht werken. Plek drie is voor de Bibliotheek Winschoten, ‘parel van het noorden’, die aandacht heeft voor alle bevolkingsgroepen en de focus legt op de bestrijding van laaggeletterdheid.
De drie andere kandidaten, Theek 5 in Oosterhout, Alphen aan den Rijn en Wijchen, vallen net buiten de prijzen, maar kunnen zich troosten met de lovende woorden van vakjury en publiek. Samenvattend zegt de jury over de zes genomineerde bibliotheken ‘dat zij laten zien hoe het bibliotheekwerk als geheel in beweging is. De transformatie van de klassieke uitleenbibliotheek naar een sterk op samenwerking gerichte speler, die haar waarde bewijst in het sociale domein, is overal waarneembaar en op diverse plekken in het land opvallend succesvol.’

Stemming publiek

In totaal hebben 19.168 mensen hun stem uitgebracht op de site van Bibliotheekblad. Dit aantal bewijst dat de openbare bibliotheek een groot draagvlak kent in de samenleving. Als één ding duidelijk wordt uit de duizenden reacties, is het hoezeer mensen zich verbonden voelen met de bibliotheek in hun stad, wijk of dorp. ‘Huiskamer van de stad, deskundig personeel dat je graag helpt, verrassende activiteiten’, het is slechts een greep uit de talloze enthousiaste steunbetuigingen.

Jurybeoordeling

Bij de beoordeling van de bibliotheken heeft de vakjury, bestaande uit Hans van Velzen (oud-directeur Openbare Bibliotheek Amsterdam), Nan van Schendel (voormalig directeur Chocoladefabriek Gouda, winnaar in 2015), Erik Boekesteijn (Beste Bibliothecaris van Nederland 2015), Wendy de Graaff (publicist) en Eimer Wieldraaijer (hoofdredacteur Bibliotheekblad) vooral gekeken in hoeverre iedere bibliotheek verankerd is in het werkgebied en in welke mate zij beantwoordt aan de vijf functies die de bibliotheekwet onderscheidt. Dit zijn: ter beschikking stellen van kennis en informatie, bieden van mogelijkheden voor ontwikkeling en educatie, bevorderen van het lezen en het laten kennismaken met literatuur, organiseren van ontmoeting en debat en het laten kennismaken met kunst en cultuur.

Uitslag

Om de uitslag te bepalen, legden de 19.168 publieksstemmen en het oordeel van de vakjury evenveel gewicht in de schaal. Dit resulteerde in de volgende eindstand:
1. Den Helder (28%)
2. Schiedam (26%)
3. Winschoten (16%)
4. Oosterhout (12%)
5. Alphen aan den Rijn (10%)
6. Wijchen (8%)
(percentage stemmen)

Eerdere winnaars

De verkiezing van de Beste Bibliotheek van Nederland vindt plaats sinds 2009. De eerdere winnaars van de NBD Biblion Award zijn Delft, Hengelo, Almere, Wassenaar, Amsterdam, Arnhem, Nieuwegein, Laren en Gouda.

Beste Bibliothecaris van Nederland 2016/2017

Lezers van Bibliotheekblad, bezoekers van Bibliotheekblad.nl en de vakjury bepaalden eind vorig jaar wie zich Beste Bibliothecaris van Nederland mag noemen. De winnaar van deze persoonlijkheidsprijs voor bibliotheekmedewerkers die een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het vak leveren, is Juan Khalaf van Theek 5 uit Oosterhout. Op de tweede plaats eindigde Astrid van Dam  (Bibliotheek Hengelo). Het brons was voor Leo Willemse (Openbare Bibliotheek Amsterdam).
In totaal werden er op de drie kandidaten 2041 stemmen op de site van Bibliotheekblad uitgebracht. Alle drie werden tijdens Het Nationale Bibliotheekcongres nogmaals in het zonnetje gezet.

Speciale uitgave
Op 31 maart verschijnt er een speciale editie van Bibliotheekblad met uitvoerige profielen van de zes bibliotheken, een gedetailleerd juryverslag en een impressie van de verkiezingsbijeenkomst in Assen.Bibliotheekblad dankt de vakjury, hoofdsponsor NBD Biblion, ‘gastheer’ De Nieuwe Kolk en de Koninklijke Bibliotheek als organisator van Het Nationale Bibliotheekcongres voor hun bijdrage aan het evenement.