Bas Savenije reageert op commotie over Google-contract

Het vrijgeven van het contract tussen Google en de KB inspireert sommigen tot spitten in de details ervan en het stellen van vragen over hoe de KB de ‘strenge voorwaarden die Google de KB op zou hebben gelegd’ zal handhaven in de toekomst. Bas Savenije, algemeen directeur van de KB, reageert op verzoek van de redactie van InformatieProfessional op de commotie over Google-contract.

Door: Bas Savenije

Het grote plan van de KB is om alle Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften vanaf 1470 te digitaliseren en voor iedereen in Nederland beschikbaar te stellen. Dat doet de KB zelf op kleine en grote schaal en zowel met publieke als private partners. Die private partners zijn hard nodig in tijden van bezuiniging waarin extra gelden voor digitalisering niet meer voor het oprapen liggen.

Kortom: wij digitaliseren onze boeken van vóór 1870 met Google of wij kunnen ze niet digitaliseren. Die keus is dus eenvoudig. Ja, wij willen de scans ook zelf beschikbaar stellen, dat mag ook en daarvoor ontwerpen we momenteel een platform. Wij nemen daarnaast in onze catalogus ook verwijzingen op naar websites met de digitale versie van titels uit onze collectie. Dat kan naar onze eigen site zijn, naar Google Books, Het Geheugen van Nederland of andere sites. Dat doen we niet veiligheidshalve, maar als extra service voor onze gebruikers.

Als we volgend jaar de scans van Google ontvangen en die zelf ook beschikbaar stellen, plaatsen we een disclaimer die waarschuwt dat commercieel gebruik niet mag. En we onderzoeken de mogelijkheid om substantiëel downloaden tegen te gaan.