AVA_Net roept op tot deelname TrendMonitor 2022

De TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland is een terugkerend onderzoek en brengt de trends en ontwikkelingen op het gebied van beheer, behoud en beschikbaarstelling van audiovisuele collecties in kaart. AVA_Net roept erfgoedprofessionals, AV-collectiespecialisten en -archivarissen op om mee te helpen de stand van zaken van audiovisuele collecties in Nederland inzichtelijk te maken en de vragenlijst voor de TrendMonitor 2022 in te vullen. Dit duurt 20 minuten, de deadline is vrijdag 23 december. Na het onderzoek stelt AVA_Net de geanonimiseerde onderzoeksdata openbaar beschikbaar. 

Deelnemen aan het onderzoek kan op https://nl.surveymonkey.com/r/trendmonitor2022.