Archieven Kuitert en Goudzwaard naar HDC

Het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme aan de Vrije Universiteit Amsterdam heeft de archieven van dr. Harry Kuitert en dr. Bob Goudzwaard verworven. Dat maakte het documentatiecentrum vorige week bekend.

Beide archieven bevatten belangrijke bouwstenen voor de politieke, sociale en religieuze geschiedenis van Nederland in de periode 1950-2000. Het archief van de beeldbepalende theoloog Harry Kuitert die symbool stond voor de theologische wending in de toenmalige Gereformeerde Kerken in Nederland en de VU-faculteit, is deze zomer aan het HDC overgedragen. Eveneens heeft Bob Goudzwaard ,het oud-ARP-kamerlid en de VU-econoom die het begrip ‘economie van het genoeg’ muntte, een deel van zijn archief aan het centrum geschonken.

Het archief van Kuitert wordt toegankelijk na de presentatie van de te verschijnen biografie door Gert J. Peelen. De collectie van Goudzwaard komt binnenkort ter beschikking van onderzoekers.

Archieffoto Goudzwaard: Wikipedia