AI koppelt honderdduizenden persfoto’s aan krantenartikelen

Vandaag is de zoekmachine www.krant-en-fotos.nl live gegaan. Hiermee is het, dankzij de toepassing van kunstmatige intelligentie, mogelijk om in een oogopslag van een persfoto de bijbehorende krantenfoto’s te zien.

Achter elke persfoto zit een verhaal en achter elke krantenfoto gaat meestal een hele reeks foto’s schuil. Eerder was het zoeken van verhalen bij persfoto’s handwerk, maar met behulp van artificial intelligence zijn nu een half miljoen persfoto’s gekoppeld aan een kwart miljoen krantenpagina’s. Dit zorgt voor een completer beeld van zowel een gebeurtenis als de journalistieke verslaglegging daarvan. 

De persfoto’s zijn afkomstig uit de archieven van Fotopersbureau De Boer (1945-2004) en Persfotobureau D. van der Veen (1963-1980). Voor de krantenpagina’s is gebruikgemaakt van het Haarlems Dagblad, de IJmuider Courant en het Nieuwsblad van het Noorden

AI-testproject

Krant-en-fotos.nl is het resultaat van een samenwerking tussen het Noord-Hollands Archief, de Groninger Archieven, technologiebedrijven Sioux Technologies en Picturae, en de KB. De zoekmachine richt zich vooralsnog op archieven uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. Op dit moment wordt al verkend in hoeverre de achterliggende technologie op grotere schaal kan worden toegepast. Te denken valt aan het toepassen van deze technologie op kleurenfoto’s, illustraties of gedigitaliseerde objecten uit beeldbanken, of het aanbieden van recentere kranten en persfoto’s.

Rapport

Tegelijk met de lancering van krant-en-fotos.nl presenteren de samenwerkende partijen de lessen van het project in een rapport. Hiermee willen ze andere erfgoedinstellingen inspireren gebruik te maken van de mogelijkheden van AI om hun digitale collecties op nieuwe manieren te ontsluiten en met andere bronnen te verbinden. Het rapport is hier te downloaden. 

Het project Krant en Foto’s is gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).