Actieplan Open op Orde overheid: ‘investeren in de informatieprofessional’

De rijksoverheid heeft vorige maand het actieplan Open op Orde gelanceerd. Hiermee wil ze haar informatiehuishouding verbeteren en transparanter maken. 

Het actieplan werkt het onderdeel informatiehuishouding uit van de kabinetsreactie op het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Informatie is een wezenlijke grondstof voor de werking van de rijksoverheid en vitaal voor verantwoording in een democratie, zo vindt de overheid zelf. Uit vele rapporten en onderzoeken, waaronder het rapport Ongekend onrecht naar aanleiding van de POK, blijkt dat verbetering van de informatiehuishouding noodzakelijk is.

Centraal en decentraal
Het actieplan bestaat uit een centraal – rijksbreed – deel, waaronder het opstellen van kaders, maar ieder departement is ook verantwoordelijk voor de eigen informatiehuishouding. Daarom maken alle rijksorganisaties voor 1 juli 2021 tevens een eigen actieplan. In hoofdlijnen gaat het om vier belangrijke thema’s:

  • investeren in de informatieprofessional;
  • meer inzicht in hoeveel en welke informatie de rijksoverheid heeft;
  • betere en gebruiksvriendelijker ICT-systemen;
  • bijhouden en laten zien dat het Rijk aan de wettelijke en maatschappelijke eisen voldoet.

Meer informatieprofessionals
Het actieplan wil binnen twee jaar de meest urgente knelpunten aanpakken. Daarna volgt een programma om ‘structureel en blijvend de informatiehuishouding in de volle breedte te verbeteren’. Iedereen bij de rijksoverheid zal hier wat van gaan merken, waar je ook werkt binnen het Rijk, zo stelt het actieplan. Er komen trainingen, er wordt sterker gestuurd en er komen informatieprofessionals bij. ‘Belangrijk is dat iedere rijksambtenaar zich verantwoordelijk voelt voor het goed omgaan met informatie en dat het Rijk merkbare verbeteringen laat zien’, aldus het plan.