800.000 wetenschappelijke publicaties open access beschikbaar via NARCIS

In samenwerking met universiteiten en andere onderzoeksinstellingen zijn via NARCIS nu ruim 800.000 wetenschappelijke publicaties open access toegankelijk, zo meldt Openaccess.nl.

Het repository-team van de bibliotheek van de TU Delft heeft ervoor gezorgd dat de grens van 800.000 open access-publicaties onlangs werd overschreden. Van TU Delft zijn ruim 52.000 publicaties vindbaar via NARCIS, bijna allemaal open access.

Onder de ruim 800.000 open access-publicaties in NARCIS zijn 332.000 tijdschriftartikelen en ruim 87.000 proefschriften. De publicaties zijn afkomstig van alle Nederlandse universiteiten, HBO-Kennisbank (publicaties van lectoren van 26 hogescholen), KNAW, NWO en andere wetenschappelijke instellingen zoals RCE-Archeologische rapporten, TNO, RIVM, NIVEL, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), in totaal 38 repositories. In 2020 zijn al ruim 14.000 open access-publicaties verschenen, grotendeels artikelen.