6 januari Openbaarheidsdag Nationaal Archief

Op dinsdag 6 januari is het Openbaarheidsdag in het Nationaal Archief in Den Haag. Aan het begin van ieder nieuw kalenderjaar vervalt de beperking van de openbaarheid van archieven. De informatie in deze archieven is dan toegankelijk voor onderzoekers, journalisten en publiek. Vanaf genoemde datum kunnen de historische bronnen uit de jaren 1989, 1964 en 1939 in de studiezaal van het Nationaal Archief geraadpleegd worden.

De Archiefwet 1995 bepaalt dat archiefbestanden van departementen en andere overheidsinstellingen na twintig jaar worden overgedragen aan het archief. Ruim 95 procent van de overgedragen stukken is direct in te zien. Voor de overige paar procent geldt dat de archieven nog een tijd gesloten blijven, of slechts beperkt openbaar worden. Dat is dan omwille van de privacy van nog levende personen, het landsbelang of onevenredige benadeling. De eventuele beperkingen gelden altijd voor een van tevoren vastgestelde periode, meestal vijftig of vijfenzeventig jaar. En dus vallen jaarlijks archiefdelen vrij.

Op Gahetna.nl is de lijst van archiefstukken die per 1 januari 2015 openbaar worden gepubliceerd als een 947 pagina’s tellend PDF-bestand.

Afbeelding: Wikipedia