50.000 Nederlandse liedteksten online

50.000 Nederlandse liedteksten van vóór 1900 zijn sinds vandaag online toegankelijk. Vijf jaar hebben de Universiteit Utrecht, het Meertens Instituut van de KNAW en de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DNBL) aan het digitaliseringsproject gewerkt. Het betreft volksliederen, psalmen, marktzangen, kinderliedjes en nog vele andere soorten liederen.

De 50.000 liedteksten worden toegankelijk gemaakt via de website van de Nederlandse Liederenbank en de website van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) Tussen de beide websites zijn links aangebracht, zodat per lied een maximum aan relevante informatie beschikbaar is. Denk daarbij aan informatie over melodieën, tekstvarianten, auteurs, uitgevers en het onderzoek dat eerder naar deze liederen gedaan is. Tevens is een groot aantal scans van oorspronkelijke liedbundels opgenomen.

Ook zijn er twee extra’s opgenomen. De eerste is een Literaire canon van het Nederlandse lied, waarvan de liedjes ook zijn te horen als klinkende muziek. De tweede is een genre-paneel, waarmee met één druk op de knop alle sinterklaasliederen, geuzenliederen, erotische liederen en nog veel meer soorten liederen kunnen worden bekeken.

De teksten zijn interessant voor iedereen die belangstelling heeft voor Nederlandse liederen-van-toen. Meer specifiek bieden ze onderzoekers de mogelijkheid historische groepsverbanden op te sporen. De geschiedenis van het Nederlandstalige lied is door en door verbonden met groepsvorming. Niets werkt immers meer verbindend dan samen zingen. Jongerenculturen ontstonden toen rond 1600 allerlei liedjes voor jongeren verschenen over typisch jongerengedrag. Het Wilhelmus verbond in de Tachtigjarige Oorlog de Nederlandse opstandelingen. Nu onderzocht kan worden hoe liedteksten met elkaar vervlochten zijn, kunnen onderzoekers meer van deze processen van groepsvorming blootleggen.

Het project is grotendeels gefinancierd vanuit het programma