Zuyd Hogeschool begint opleiding Applied Data Science & Artificial Intelligence

Zuyd Hogeschool begint in september 2024 met de nieuwe bacheloropleiding Applied Data Science & Artificial Intelligence (AI). De vierjarige opleiding in Maastricht speelt daarmee in op de groeiende vraag naar AI-professionals vanuit het werkveld in Limburg en de Euregio Maas-Rijn.

Met de nieuwe opleiding wil Zuyd Hogeschool een brug slaan tussen geavanceerde technologie en de toepassingen ervan voor de mens. De hogeschool ziet dat het vakgebied AI en data science steeds belangrijker wordt, maar dat het opleidingsaanbod momenteel onvoldoende aansluit bij de toenemende vraag naar AI’ers.

De opleiding zoekt nadrukkelijk de regionale verbinding met partners zoals Universiteit Maastricht, Brightlands innovatiecampussen en Regitel, de Limburgse vereniging voor vraagstukken en initiatieven op het vlak van digitalisering. De lessen zijn in het Engels omdat het vakgebied AI en data science Engels georiënteerd is. Daarnaast is internationale instroom in Limburg nodig om aan de verwachte grote vraag naar specialisten op dit gebied te kunnen voldoen.

‘Door al tijdens de opleiding samen te werken met het regionale bedrijfsleven, wil Zuyd studenten al vroegtijdig laten integreren in de Limburgse gemeenschap’, zegt Peter Princen, directeur van het domein Techniek van de hogeschool.

Bij deze praktijkgerichte aanpak lopen studenten stage bij bedrijven in de regio en zijn ze actief op de Brightlands-campussen in Heerlen (Smart Services), Maastricht (Health), Geleen (Chemelot) en Venlo (Greenport).