Zuid-Korea opent 180 nieuwe bibliotheken

Overheid steekt 375 miljoen euro in leesbevordering om kenniseconomie op peil te houden.

Terwijl in Nederland en Groot-Brittannië de ene na de andere openbare bibliotheek wordt gesloten, geeft de Zuid-Koreaanse overheid bijna 375 miljoen euro uit voor nieuwe bibliotheken. Om lezen en leren te bevorderen, worden de komende jaren 180 nieuwe openbare bibliotheken geopend in Zuid-Korea.

Het totale boekenbezit van de openbare bibliotheken moet verhoogd worden tot 80 miljoen stuks in 2013. In Zuid-Korea is veel belangstelling voor bibliotheken. De gemiddelde bibliotheek trok in 2009 70.000 bezoekers per jaar. In de Verenigde Staten worden openbare bibliotheken jaarlijks gemiddeld door 33.000 mensen bezocht.

Volgens de Zuid-Koreaanse overheid is het noodzakelijk om meer bibliotheken te openen zodat de kenniseconomie op peil blijft en er meer onderlinge competitie onder inwoners ontstaat. De overheid wil dat de bevolking doordrongen raakt van het besef dat meer lezen en leren leidt tot een hoger inkomen.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 3 / 2012. Het gehele nummer kun je hier lezen