Wisselingen in IP-redactie

Paul Nieuwenhuysen neemt afscheid als redacteur van IP. Sjors de Valk komt de redactie versterken.

Sjors de Valk studeerde IDM en Informatiekunde in Groningen. Toen de IT hem greep, werd hij softwareontwikkelaar en product owner van een ontwikkelteam. Hij was eerder werkzaam bij Bibliotheek.nl (BNL) en de Koninklijke Bibliotheek. Tegenwoordig is hij als zelfstandig informatieanalist betrokken bij diverse IT-projecten in de erfgoedsector. Als redacteur van IP richt hij zich op ontwikkelingen in de IT die waardevol zijn voor informatieprofessionals.

Paul Nieuwenhuysen is een van de laatste redactieleden die vanaf de allereerste jaargang in 1997 bij IP betrokken is geweest. Hoewel werkzaam en wonend in Vlaanderen was hij, zo hij niet op reis was in een ontwikkelingsland, vrijwel altijd bij de redactievergaderingen aanwezig. Daar was hij de vaste pleitbezorger voor de kwaliteit van de inhoud van IP en voor het belang van de techniek voor ons vak. Hoewel niet heel direct zichtbaar voor de lezers van ons blad, heeft Paul dus wel zijn invloed doen gelden op de inhoud van 21 jaar IP. Overigens nemen we niet helemaal afscheid, want Paul zal voortaan zijn inbreng hebben in de redactieadviesraad.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 1 / 2018. Het gehele nummer kun je hier lezen.