Willeke de Groot per 1 juni nieuwe directeur Noord-Hollands Archief

Het bestuur van het Noord-Hollands Archief heeft Willeke de Groot benoemd tot directeur. Ze zal per 1 juni de huidige directeur Lieuwe Zoodsma opvolgen, die na 27 jaar met pensioen gaat.

De Groot is op dit moment nog directeur lokale overheid bij Sdu en verantwoordelijk voor de digitale transformatie van de van oudsher printproducten (boeken en naslagwerken) naar digitale kennisbanken. ‘Met haar kennis van digitalisering en toegankelijkheid van overheidsinformatie is ze de geschikte kandidaat om het archief de toekomst in te leiden’, aldus het bestuur. De Groot: ‘Met mijn kennis van digitale technieken wil ik de weg plaveien naar een toekomst waarin het nog gemakkelijker wordt voor burgers en bedrijven om informatie te vinden, en deze informatie ook toepasbaar maken door bijvoorbeeld gebruik te maken van open data. Ik zou het Noord-Hollands Archief willen laten uitgroeien tot een spil in het cultureel informatielandschap van Noord-Holland, waarin we naast onze huidige overheidspartners ook ons vizier verleggen naar meer dienstverlening voor meer partijen.’

Het Noord-Hollands Archief in Haarlem is het informatiecentrum voor de geschiedenis van Noord-Holland en gemeenten in Kennemerland en Amstel- en Meerlanden. 

Willeke de Groot