WikiconNL 2021 op zaterdag 13 november

Conference

Wikimedia Nederland organiseert op zaterdag 13 november WikiconNL: een virtuele conferentie over Wikipedia, Wikimedia en vrije toegang tot informatie in de breedste zin van het woord. Aan de hand van praktijkvoorbeelden delen vrijwilligers en erfgoedinstellingen hun ervaring met Wikimediaprojecten.

Wereldwijd toegankelijk

Wikipedia bestaat 20 jaar en is een vertrouwde plek om informatie op te zoeken voor iedereen met toegang tot internet. Wikipedia is het bekendste project van Wikimedia, maar er is veel meer. Zoals Wikimedia Commons met een collectie van miljoenen vrij te gebruiken foto’s, illustraties, 3D-modellen, audio- en videobestanden. Of Wikidata, een door mens en machine leesbare database, die oorspronkelijk is opgezet om Wikipedia te ondersteunen. Al deze Wikimediaprojecten zijn wereldwijd toegankelijk om kennis te delen én te halen. Hoe werkt dat in de praktijk?

Samenwerken

Wereldwijd worden Wikimediaprojecten dagelijks bijgehouden door vele vrijwilligers. De Nederlandstalige Wikipedia alleen al bevat meer dan twee miljoen artikelen die voortdurend worden aangevuld en verbeterd door meer dan 1200 vrijwilligers. Erfgoedinstellingen delen op hun beurt beeld- en datacollecties via Wikimediaprojecten en bereiken daarmee een groter wereldwijd publiek. Daarnaast verrijken zij hun eigen collectie-data met kennis die via Wikimediaprojecten beschikbaar is. Wikidata speelt daarbij een belangrijke rol als Linked Open Data hub. 

Praktijkvoorbeelden

WikiconNL 2021 laat zien op welke manier kennis gebracht en gehaald wordt én gaat in op de noodzaak om ontbrekende kennis op te sporen en toe te voegen. Vrijwilligers vertellen over de Wikimediaprojecten waar zij aan werken, welke tools zij gebruiken en wat het oplevert. Medewerkers van erfgoedinstellingen presenteren hoe zij gebruik maken van Wikimediaprojecten om hun collecties te delen met een groter publiek. Michelle Boon en Gijs Broos van Het Nieuwe Instituut presenteren het programma ‘Architectuur Dichterbij’ waar wordt gewerkt aan de ontsluiting van de architectuurcollectie via Linked Open Data. Olaf Janssen van de Koninklijke Bibliotheek (KB) vertelt over nieuwe functionaliteiten voor de topstukken van de KB mogelijk gemaakt door samenwerking met Wikimedia. Odin Essers en Daniëlle Jansen van Universiteit Maastricht delen ervaringen uit hun project ‘Making Special Collections findable, visible and reusable in Wikidata’.  

Inschrijven

De conferentie is op zaterdag 13 november van 13.30 uur tot 20.00 uur. Houd deze webpagina in de gaten voor het programma. Inschrijven kan via Inschrijven kan via deze link