Werknemers voelen ongelijkheid bij vergaderingen in hybride werkomgeving

Hybride vergaderen

Zoals nieuw onderzoek laat zien, maken hybride werknemers zich steeds meer zorgen over een ongelijke en minder productieve ervaring tijdens vergaderingen, vergeleken met hun fysiek aanwezige collega’s. Veel van hen zijn zelfs bereid om nieuwe kansen te overwegen bij organisaties waarvan ze denken dat er meer aandacht is voor inclusiviteit.

Nog steeds moeite

Na bijna twee jaar vertrouwd te zijn met werken op afstand en een hybride werkomgeving, stelde de Barco ClickShare Hybrid Meeting Survey vast dat meer dan een derde (35%) van de werknemers nog steeds moeite heeft om optimaal aan hybride vergaderingen deel te nemen. Een belangrijke oorzaak van dit gebrek aan verbinding komt voort uit een gebrek aan controle, waarbij 28% het moeilijk vindt om zijn stem te laten horen als hij/zij vanuit een externe locatie aan hybride vergaderingen meedoet. En twee keer zoveel externe deelnemers aan een hybride vergadering (56%) vinden dat vergadervoorzitters te veel aandacht schenken aan de mensen in de fysieke vergaderruimte.

Technische frustraties

Zoals Barco laat zien, geven bijna drie op de vier werknemers (71%) aan nog steeds te worstelen met het verbinden en navigeren tijdens hybride vergaderingen. Deze technische frustraties lijken nu echter een grotere impact te hebben op hun werktevredenheid en kunnen hen aanzetten om nieuwe mogelijkheden te verkennen. Bijna een op de drie (30%) werknemers geeft aan een aanbod te zullen overwegen van een ander bedrijf met een goed gedefinieerd, hybride beleid, met duidelijke richtlijnen en hulpmiddelen voor succesvolle en efficiënte deelname aan hybride vergaderingen.

Zien en gezien worden 

Terwijl hybride werknemers hun uitdagingen onder woorden brengen, stelde Barco vast dat de terugkeer naar fysieke vergaderruimtes niet zonder problemen gaat. Meer in het bijzonder proberen werknemers nog steeds de flexibele en gemakkelijke vergaderervaring die ze op afstand hebben opgedaan na te bootsen. Hoewel 85% van de bedrijven een speciale videoconferentieruimte heeft, is slechts 39% van de IT-managers van mening dat deze ruimtes goed zijn voorbereid op ‘Bring Your Own Meeting’-manier van vergaderen. Als gevolg daarvan hebben bijna twee op de drie (65%) werknemers moeite met het de verschillende fysieke verbindingen en de compatibiliteit van de laptop met de videovergaderruimtes op kantoor.