‘Website met open data over vervuiling van Nederlandse oppervlaktewater moet op zwart’

Als privé-initiatief lanceerde milieukundige Rik, werkzaam bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, in 2016 pestinfo.nl en een app. De site won in datzelfde jaar nog een open data-wedstrijd, georganiseerd door de Open State Foundation.

Pestinfo.nl biedt gegevens over vervuiling van het oppervlaktewater in Nederland. Rik ontdekte “dat er verschillen zitten in de rekenmethode die in Nederland wordt gehanteerd en de methode die vanuit Europa wordt voorgeschreven,” aldus NH Nieuws, die hier samen met NRC Handelsblad onderzoek naar deed. “Daaruit blijkt dat op meerdere locaties de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen volgens zijn rekenmethode lager uitvalt.”

Nu wordt er druk op hem uitgeoefend om de site op zwart te zetten. “Daarbij is een sleutelrol weggelegd voor de Universiteit Leiden, die commerciële belangen heeft in het presenteren en uitventen van deze publieke gegevens,” schrijft NH Nieuws. Na eerst te zijn geschorst, zit Rik inmiddels met ‘bijzonder verlof’ thuis.

Lees verder
Medewerker waterschap onder zware druk gezet om eigen website op zwart te zetten
Waterschap kopieerde mailbox van medewerker die misstand aankaartte
Waterschappen en ministerie reageren op affaire: ‘Geen aanleiding om toetsing aan te passen’
Medewerker meldt misstand en wordt geschorst door waterschap

(Beeld: pexels.com)