Wearables hebben de toekomst

Wearables zijn een nieuwe generatie mobiele devices die op het lichaam gedragen worden. Denk bijvoorbeeld aan Google Glass en Nike FuelBand. Richard de Jeu schetst de toekomstige ontwikkelingen van deze draagbare technologie.

Door: Richard de Jeu

Onder ‘wearables’ verstaan we over het algemeen alles wat je op je lichaam kunt dragen en waarmee je activiteiten of gezondheidsgerelateerde metingen vastlegt. Bekende voorbeelden hiervan zijn fitness trackers als Fitbit, Nike FuelBand en Jawbone, maar ook de al veelbesproken Google Glass en Apple Watch.

Veel van deze draagbare hardware, die we nu nog als gadgets beschouwen, komt voort uit de zogenaamde Quantified Self movement. Deze beweging volgt de trend dat de mens in toenemende mate technologie integreert in zijn leven, met als doel informatie te verzamelen over zichzelf en hiervan te leren. Deelnemers aan deze beweging houden dagelijks bij hoeveel ze bewegen, wat ze eten, wat hun hartslag en bloeddruk is, hoe laat ze naar bed gaan, hoe vaak ze de hond uitlaten, hoeveel luiers ze verwisselen, enzovoort.

De naam ‘Quantified Self’ is in 2007 bedacht door Gary Wolf en Kevin Kelly, die betrokken waren bij het tijdschrift Wired. Ze merkten dat steeds meer mensen om hen heen allerlei persoonlijke dingen aan het kwantificeren waren en die gegevens deelden via sociale media. Wolf en Kelly besloten bijeenkomsten over dit onderwerp te organiseren, waarin ze in dat beeld werden bevestigd: ‘selftracking’ is een trend.

Inmiddels verzamelen steeds meer mensen informatie over zichzelf, omdat het kan, omdat het leuk is en omdat het inzicht oplevert om op basis hiervan betere beslissingen te kunnen nemen.

Ontwikkelingen

Hoewel wearables al vijf jaar beschikbaar zijn, heeft het door functionele beperkingen en matige uitwisselbaarheid van gegenereerde data langer geduurd voordat echt sprake kon zijn van een versnelde groei van toepassingen en gebruikers. Belangrijkste stimulans hiervoor is de exponentiële groei van het aantal gebruikers van smartphones, door het steeds goedkoper worden van bandbreedte.

Vrijwel alle aanbieders van wearables proberen helaas nog steeds zelf een platform te creëren waar data en informatie van andere aanbieders mogelijk kunnen worden gekoppeld.

Bedrijfsmatige toepassingen

Wearables hebben de toekomst. Niet alleen op het consumentenvlak maar ook bedrijfsmatig, om meer informatie uit processen te halen en daarmee meer en sneller informatie te verkrijgen voor allerlei beslissingsmomenten. Zo kunnen kledingproducenten sneller inspelen op goed dan wel slecht lopende collecties door het pas- en koopgedrag van consumenten te monitoren. De technieken hiervoor nemen snel in aantal en mogelijkheden toe. Draadloze verbindingen (als Wifi) zijn er in toenemende mate en vaak gratis. RFI chips en low frequentie (bluetooth) zullen meer en vaker informatie gaan verwerken en daarmee de gebruiker behulpzaam zijn. Nieuwe toepassingen zijn al bekend in kleding (knopen waarvan de kleur kan worden aangepast) en het meten van UV-straling. Daarnaast zijn er binnen de gezondheidszorg vele smartphone gerelateerde metingen via apps en informatietoepassingen daarvan, inclusief alarm, naar artsen en verzorgers. Ook noemen we nog de toepassingen in de retail om de consument beter te bedienen.

Verder zijn er steeds meer toepassingen voor smart watches en brillen. Google heeft recentelijk partnerships opgestart met een aantal leveranciers van luxebrillen, om het designaspect meer te benadrukken. Bovendien heeft Google de sourcecode van Google Glass vrijgegeven aan ontwikkelaars, zodat zoveel mogelijk Glassapps op de markt komen. Op gebieden als chirurgie wordt hiervan al dankbaar gebruik gemaakt.

Internet of Things

Een belangrijke stimulans voor de verdere ontwikkeling van wearables wordt het Internet of Things. Hiermee wordt bedoeld dat objecten individueel gekoppeld worden aan het internet en daardoor bereikbaar en indentificeerbaar zijn. De grote hoeveelheid sensoren, minuscule camera’s, verlichting en andere hardware met een ingebouwd IP-adres zal in toenemende mate informatie beschikbaar maken die voor gebruikers toegankelijk wordt. Naast privacy (waarvoor initiatieven als die van het Nederlandse Qiy Foundation een oplossing bieden) is een belangrijk aspect ook de onderlinge uitwisselbaarheid. Wolfram Alpha, een antwoordmachine op het web, is begonnen hiervoor een nieuw platform te bouwen waar alle middels wearables vastgelegde data (algemene en persoonlijke meetwaarden) kan worden gekoppeld. Overigens zal de smartphone niet per definitie de enige toegang tot deze informatie zijn.

Terugkoppelen en zichtbaar maken van informatie zal op vele wijzen mogelijk worden. Middels het gebruik van Grafeen, een één atoom dunne koolstofstructuur die oersterk en toch flexibel is, zijn er bijvoorbeeld alternatieven voor andere vormen van displays en tegelijkertijd ook opwekking van elektriciteit.

FuelBand

De hardwareleveranciers rollen nu nog over elkaar heen, maar het aantal leveranciers zal ook weer snel teruglopen. Recentelijk maakte Nike bekend dat zij ophoudt met de productie van de FuelBand, een armband die alle bewegingen gedurende het dragen ervan vastlegt en aangeeft of je voldoende beweging hebt gehad. De concurrentie op dit vlak is zo groot dat Nike hier geen extra toegevoegde waarde kan bieden. Nike gaf aan zich wel op de softwarekant van toepassingen te blijven richten. Sensoren in loopschoenen en kleding worden dan elders ontwikkeld en ingekocht, maar de klantbeleving en feedback via software en communicatie blijven natuurlijk ook voor Nike van het grootste belang. Kortom, we zijn nog maar net op weg, want daarna zal ongetwijfeld de mogelijkheid tot het implanteren van sensoren in het lichaam een vlucht gaan nemen.


Nog meer wearables op KBenP Zomerevent

Tijdens het KBenP Zomerevent op 26 juni in het Kurhaus te Scheveningen houdt Richard de Jeu een keynote lezing over wearables. Het programma vervolgt met sessies over onder andere SharePoint & de Cloud en de transformatie naar een kennis gedreven organisatie. De dag wordt traditioneel afgesloten met een bbq op het strand. Meer informatie op tinyurl.com/lkjdnbn.


 

Richard de Jeu is partner bij ITstrategie adviesorganisatie METRI.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 5 / 2014. Het gehele nummer kun je hier lezen