VVBAD protesteert tegen opheffing IBW

De Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw (VVBAD) protesteert met klem tegen de plannen van de Universiteit Antwerpen om de postacademische vorming (PAVO) Informatie- en Bibliotheekwetenschap (IBW) binnenkort stop te zetten. Dat meldt de vereniging in een nieuwsberichtIBW is de enige universitaire opleiding over informatiebeheer en bibliotheken in Vlaanderen. De opleiding wordt sinds 1983 georganiseerd door de Universiteit Antwerpen.

Als beroepsvereniging pleit de VVBAD al sinds haar ontstaan in 1921 voor kwaliteitsvolle bibliotheek- en archiefopleidingen. Mede dankzij de inspanningen van de vereniging erkende de Vlaamse regering recent de beroepskwalificatie Bibliothecaris/informatiemanager, de eerste die op niveau 7 (masterniveau) werd ingeschaald. De vereniging beschouwt dat als bevestiging dat de sector behoefte heeft aan een volwaardige masteropleiding. De opleiding leverde jaarlijks ongeveer zestig opgeleide bibliothecarissen af. Hoewel de afgestudeerden de laatste jaren alleen nog een certificaat ontvingen en geen volwaardig diploma, vonden zij snel werk binnen de sector. IBW wordt binnen de sector hoog gewaardeerd.

De VVBAD was verheugd dat de Universiteit Antwerpen eerder dit jaar een traject opstartte om IBW uit te bouwen tot een volwaardige master, een proces waaraan de vereniging graag haar medewerking verleende. Nu blijkt dat niet alleen het traject stopgezet wordt, maar dat de hele opleiding verdwijnt en dat de medewerkers op straat gezet worden. Deze VVBAD vindt die beslissing onbegrijpelijk.

IBW startte als een interuniversitaire opleiding. De VVBAD heeft de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) daarom gevraagd een nieuwe interuniversitaire bibliotheek- en informatieopleiding op te starten. De VLIR doet bij de realisatie van haar projecten geregeld een beroep op de expertise van bibliothecarissen. De VVBAD rekent er op dat de Raad onder meer vanuit die ervaring de behoefte aan een bibliotheek- en informatieopleiding op universitair niveau erkent en ondersteunt.