VR helpt inbrekers doorgronden

Waarschuwingsborden, zoals het WhatsApp-buurtpreventiebord, schrikken inbrekers nauwelijks af, maar de fysieke aanwezigheid van buurtbewoners op straat wel. Dat blijkt uit onderzoek van gedragswetenschapper Iris van Sintemaartensdijk. Met behulp van virtual reality maakt zij gedrag van inbrekers inzichtelijk. Oud-inbrekers worden in virtuele wijken geplaatst. Zo kan bekeken worden hoe ze zich gedragen en welke keuzes ze maken.

Om inbrekers af te schrikken, lijkt het aanwezig zijn van buurtbewoners in de wijk van belang. Wat deze buurtbewoners doen, maakt minder uit. Dat werd ook duidelijk tijdens de vele lockdowns en maatregelen sinds de start van de pandemie, waardoor het aantal inbraken daalde.

Weinig effect

Van Sintemaartensdijk: ‘Het plaatsen van bijvoorbeeld WhatsApp-buurtpreventieborden om inbrekers af te schrikken heeft maar kleine effecten. Inbrekers geloven niet per se dat ze in de gaten gehouden worden als ze niemand zien. We kunnen de borden wel gewoon laten staan, want baat het niet, dan schaadt het niet. Persoonlijkheid heeft impact op keuze tot criminele activiteit, maar ook op de criminele activiteit zelf. Dit heeft implicaties voor hoe we preventieve maatregelen nemen en ontwerpen.’

Ander ontwerp woonwijken

Wanneer de pandemie uiteindelijk ten einde komt, zullen we weer minder thuis zijn, en zal het aantal inbraken waarschijnlijk weer toenemen. Van Sintemaartensdijk: ‘Door mijn onderzoek zijn we meer te weten gekomen over inbrekers, waarmee we preventiemaatregelen kunnen ontwikkelen om meer inbraken te voorkomen. Zo kunnen we bijvoorbeeld wijken ontwerpen waarin meer buurtbewoners aanwezig zijn gedurende de dag, of manieren bedenken om inbrekers het gevoel te geven dat ze in de gaten gehouden worden via bijvoorbeeld slimme camera’s. Maar laten we proberen het ze in ieder geval zo moeilijk mogelijk te maken.’

Op maandag 7 februari 2022 promoveert Iris van Sintemaartensdijk op dit onderwerp.