Vooruitblikken op IFLA WLIC-congres (1): ‘Let’s work together, let’s library’

Noteer alvast in je agenda: 19-26 augustus 2021. Want dan staan Rotterdam en Nederland in het teken van het IFLA WLIC. Dit grootste internationale bibliotheekcongres ter wereld heeft als thema Let’s work together, let’s library. 

Door: Theo Kemperman

Het World Library and Information Congress (WLIC) van de International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) vindt in 2021 plaats in het dan vernieuwde Rotterdam Ahoy Convention Centre. Dat werd eind augustus van het afgelopen jaar bekendgemaakt tijdens de WLIC 2019 in Athene. Een prachtig resultaat voor het National Committee: 23 jaar na Amsterdam zal Nederland opnieuw duizenden bibliothecarissen en informatieprofessionals van over de hele wereld begroeten. 

Wederzijdse betrokkenheid 

Het plan om het jaarlijkse IFLA-congres naar Nederland te halen ontstond in juni 2017. Bibliotheek Rotterdam werd benaderd door Rotterdam Partners, een onderdeel van de gemeente dat zich bezighoudt met de promotie van de stad en het binnenhalen van grote congressen. Diezelfde dag nog is er bij enkele bibliotheekcollega’s gepolst, en iedereen was enthousiast. 

Bibliotheken zijn wereldwijd al jaren in transitie, dan is wederzijdse betrokkenheid superbelangrijk. Daarom was het des te fijner dat collega’s uit het bibliotheeknetwerk zeiden: ‘Mooi plan om het IFLA-congres naar Nederland te halen, daar zetten we samen de schouders onder.’ Het is geweldig dat we straks zoveel internationale kennis en ervaring naar ons land halen en onze kennis kunnen delen met al die enthousiaste collega’s uit het buitenland.

Samenwerking

De kandidatuur is een intensieve samenwerking geweest tussen Bibliotheek Rotterdam, de KB | nationale bibliotheek, de Vereniging van Openbare Bibliotheken, samenwerkende POI’s Nederland (SPN), de bibliotheek van de Erasmus Universiteit Rotterdam en Rotterdam Partners. Naast Rotterdam hebben nog vijf grote Europese steden voor hun land een bid uitgebracht. 

IFLA Global Vision

Sterke punten van het Nederlandse voorstel zijn volgens IFLA de goede congreslocatie, de sterke band met de stad Rotterdam en de steun van een hecht nationaal, regionaal en lokaal netwerk van bibliotheekorganisaties en overheden. 

Belangrijker nog zijn onze inhoudelijke voorstellen geweest. Op het congres van 2021 staan de doelen van de IFLA Global Vision centraal: laten zien hoe bibliotheken kunnen bijdragen aan een inclusieve samenleving, oftewel een maatschappij waar iedereen kan meedoen. Denk hierbij aan het belang van het stimuleren van lezen, het ontwikkelen van taal- en digitale vaardigheden, de vrije toegang tot informatie en (digitale) kennis en cultuur. Daarnaast hebben we een focus op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Die zijn nu ook opgenomen in de nieuwe IFLA-strategie.

Erasmus’ gedachtegoed

Centraal in het bid staat het nog altijd zeer actuele gedachtegoed van Erasmus. Deze humanist met mondiale invloed biedt veel inspiratie. Neem bijvoorbeeld een van zijn bekende uitspraken: ‘Zonder talen en literatuur kunnen staten niet bloeien, kan leven niet beschaafd zijn en een mens geen mens zijn.’ Veel zienswijzen van Erasmus komen nauw overeen met hoe bibliotheken naar de samenleving kijken, en hoe IFLA in dat opzicht internationaal bibliotheken verbindt.

Via deze rubriek houd ik je op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de voorbereidingen van het congres. Ik hoop je volgend jaar zomer in Rotterdam persoonlijk te mogen ontvangen en begroeten.

Theo Kemperman is directeur-bestuurder Bibliotheek Rotterdam en voorzitter National Comittee IFLA WLIC 2021 

Deze bijdrage komt uit IP nr. 1 / 2020. Het gehele nummer kun je hier lezen.