VOB zet activiteiten van LibrarySchool voort

De Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) zet de activiteiten van de LibrarySchool (LS) voort. Dat gebeurt in een ander organisatorisch en inhoudelijk perspectief en voor de duur van een aantal jaren. De VOB en Stichting Library School hebben hierover onlangs een akkoord bereikt.

De VOB brengt de activiteiten onder binnen haar programma De Bibliotheek onderneemt, een onderdeel van de branchestrategie 201 -2016 De bibliotheek levert waarde.

“Voor de VOB telde bij de besluitvorming over de LS mee dat het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) haar coördinerende taak op het opleidingsdossier voor de branche heeft opgegeven vanwege bezuinigingen. De noodzaak voor deze taak is wel aanwezig, zo blijkt met regelmaat uit signalen van bibliotheken,” schrijft de VOB in een toelichting (PDF).

“Programmatisch wordt aangesloten op de doelen uit De Bibliotheek onderneemt, namelijk versterking en innovatie van het ondernemerschap, het leiderschap en het werkgeverschap van bibliotheken. Dit in tegenstelling tot het oorspronkelijke doel van de LS. De VOB richt zich in eerste instantie op het management, middenmanagement, projectleiders en ‘high potentials’ van de bibliotheken.”

Stichting LibrarySchool, opgericht in 2011, zal zich binnenkort opheffen en de bestaande middelen en materialen overdragen aan de VOB. De stichting zette in 2013 haar activiteiten stil vanwege een lage deelname aan de scholingsactiviteiten.