VNG en KING lanceren website over informatievoorziening in het sociaal domein

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) hebben visd.nl gelanceerd, een website over de informatievoorziening in het sociaal domein.

Op de website worden informatie en kennis over de gevolgen van de decentralisaties voor de informatievoorziening binnen en tussen gemeenten en zorginstellingen overzichtelijk gepresenteerd. Een belangrijk element  van de website is de visuele kalender die de planning weergeeft van de belangrijkste gezamenlijke stappen voor gemeenten en andere betrokken instanties.

Het programma VISD (Informatievoorziening Sociaal Domein) helpt gemeenten bij het (her-)organiseren van de informatievoorziening die nodig is bij het uitvoeren van taken op het gebied van jeugd, zorg en werk. De voorgenomen integrale aanpak vergt een meer integrale benadering van informatiebeheer en -uitwisseling, met name om de wijkteams te faciliteren.