Vlaardingen kiest digital twin voor datagedreven beleidsinzichten

De gemeente Vlaardingen gaat aan de slag met een digital twin: een digitale 3D kopie van de stad waaraan data gekoppeld is om informatie en inzichten te geven over de fysieke leefomgeving. 

De digital twin gaat beleidsmakers, managers en bestuurders ondersteunen bij ontwikkelingen in de gemeente Vlaardingen en het realiseren van de ambities zoals gedefinieerd in de toekomstvisie 2020-2040. Waaronder het werken aan een veilige en gezonde stad waarin het prettig wonen, werken en recreëren is, met een rol voor verduurzaming, groen en betere bereikbaarheid. DigiTwin, zoals de tool heet, geeft dagelijks een actueel zicht op de staat van de stad, waarbij de informatie ontsloten is in een 3D visualisatie. Dit moet de ambtenaren helpen om de impact van maatregelen en beleid op de bebouwde omgeving beter te beoordelen. ‘Het is een schaalbare oplossing waarin we onze eigen data veilig inzichtelijk maken en kunnen koppelen aan openbare databronnen’, zegt Paul Dekker, strategisch adviseur en projectleider bij de gemeente Vlaardingen.

DigiTwin wordt op dit moment gebruikt door grote steden, veiligheidsregio’s en provincies. Met Vlaardingen blijkt de technologie ook toegankelijk voor middelgrote gemeentes met digitale ambities, aldus maker Argaleo.