Vlaamse Erfgoedbibliotheek bezorgd over EU-richtlijn: mogelijk handel in oude drukken gehinderd

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek uit haar zorgen over ‘Regulation on the import of cultural goods’, een nieuwe richtlijn die binnenkort wordt besproken in het Europees Parlement. 

“De ‘Regulation on the import of cultural goods’ heeft een nobel doel: de internationale handel in geroofde kunstvoorwerpen aan banden leggen, waarmee sinds de oorlog in Irak ook terreur gefinancierd wordt,” schrijft de Vlaamse Erfgoedbibliotheek op haar site. “Het gaat vaak om kunstvoorwerpen die uit musea of archeologische sites geroofd zijn, en door terroristische organisaties via het internet worden verhandeld. De richtlijn houdt in dat wie cultuurvoorwerpen ouder dan 250 jaar in de Europese Unie wil importeren, zal moeten bewijzen dat ze wettelijk uit het land van herkomst geëxporteerd zijn.”

Bewijzen

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is bang dat het voorstel, eenmaal goedgekeurd door het Parlement, een grote impact  zal hebben op de internationale handel in oude handschriften en gedrukte boeken. “Volgens sommige interpretaties wordt het zelfs onmogelijk om boeken ouder dan 250 jaar legaal de Europese Unie binnen te brengen. Als een van onze erfgoedbibliotheken bijvoorbeeld een Antwerpse druk uit 1650 bij een Amerikaanse antiquaar wil kopen, zal ze met officiële documenten moeten bewijzen dat het boek wettelijk uit de Spaanse Nederlanden geëxporteerd is. Dat is onmogelijk, want het exemplaar kan net zo goed al in 1652 via Sevilla naar Zuid-Amerika verscheept zijn. Gevolg: het boek kan niet wettelijk de EU binnengebracht worden.”

Actie

Namens andere, evenveens bezorgde erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel schreef de Vlaamse Erfgoedbibliotheek europarlementsleden en koepelorganisaties aan, wisselde info uit met de VVBAD en de boekhandelaren die eveneens initiatief namen, en zij publiceerde een opiniestuk dat op 12 juni verscheen in De Standaard.

Lees verder op vlaamse-erfgoedbibliotheek.be.

(Foto: Christian Siedle (CC BY-ND 2.0))