Vincent Blok hoogleraar Filosofie van Datawetenschap en AI aan Erasmus School of Philosophy

Vincent Blok is aangesteld als hoogleraar Filosofie van Datawetenschap en AI aan de Erasmus School of Philosophy. In zijn deeltijdaanstelling gaat hij samen met collega’s en studenten de filosofische, ethische en maatschappelijke aspecten van onder andere datawetenschappen, kunstmatige intelligentie, de circulaire economie en klimaatverandering bestuderen. 

Er komt een onderzoeksfaciliteit waarin samen met andere faculteiten en disciplines onderzoek wordt gedaan naar verantwoorde ‘data science driven technologies’. Blok baseert zich in zijn onderzoek op de kernthema’s van de Erasmus Universiteit: verantwoord onderzoek en innovatie en de combinatie van fundamentele filosofische vragen met interdisciplinaire dialoog en maatschappelijke interactie, op zowel Nederlands als Europees niveau. 

‘Humane en kunstmatige intelligentie niet vergelijkbaar’

Blok: ‘Humane intelligentie is niet vergelijkbaar met kunstmatige, en juist daarom is het zo belangrijk om de mens-techniek relatie te onderzoeken.’

Vincent Blok is hoogleraar Filosofie van Technologie en Verantwoorde Innovatie aan de Universiteit Wageningen en wetenschappelijk directeur van het 4TU Centre for Ethics of Technology. Dat is een samenwerkingsverband van de vier technische universiteiten in Nederland. In zijn werk reflecteert hij op de effecten van disruptieve technologieën op de menselijke conditie en de natuurlijke omgeving vanuit een continentaal filosofisch perspectief.