Verweesde werken straks makkelijker online te publiceren

Bibliotheken en musea mogen in de toekomst verweesde werken, waarvan ze de rechthebbenden niet kunnen traceren, makkelijker digitaliseren en online publiceren. Dat blijkt uit een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven en minister Bussemaker (OCW), dat een Europese richtlijn omzet in Nederlands recht. De regeling is bij de Tweede Kamer ingediend.Het gaat om werken zoals boeken, films en muziek, waarvan de rechthebbenden ook na zorgvuldig onderzoek niet zijn gevonden, en die dus voor digitale publicatie geen voorafgaande toestemming kunnen geven. Erfgoedinstellingen zijn in beginsel verplicht die toestemming te vragen als ze auteursrechtelijk beschermd werk uit hun verzameling willen reproduceren of online openbaar maken.

Omdat het auteursrecht pas 70 jaar na de dood van een maker vervalt, zou een verweesd werk al die tijd niet via internet ter beschikking gesteld kunnen worden aan het publiek. Dat vormt een probleem voor erfgoedinstellingen die hun collecties willen digitaliseren. Cultureel erfgoed zou langere tijd minder toegankelijk blijven. Daarom wordt het straks mogelijk toch te digitaliseren, maar wel onder voorwaarden.
Zo zijn erfgoedinstellingen verplicht eerst grondig onderzoek te doen naar de rechthebbende en daarvoor bepaalde bronnen te raadplegen voordat een boek of geluidsfragment een verweesd werk genoemd mag worden. Ook mogen zij de inkomsten uit openbaarmaking uitsluitend aanwenden voor de financiering van de kosten voor digitalisering. Dit stimuleert het behoud van cultureel erfgoed.

Bron: Rijksoverheid.nl