Verwachte prijsstijging abonnementen voor 2017 bekendgemaakt in rapport EBSCO

EBSCO Information Services (EBSCO) verwacht dat de effectieve stijging van uitgeversprijzen voor academische en medisch-wetenschappelijke bronnen gemiddeld 5 tot 6 procent bedraagt (exclusief eventuele valutaeffecten) zal bedragen. Dat blijkt uit het Serials Price Projections Reportvan het bedrijf. Het rapport wordt jaarlijks opgesteld om informatieprofessionals te helpen bij het nemen van budgetbeslissingen voor het aankomende abonnementsjaar.

Doordat prijzen wel stijgen en budgetten in veel gevallen niet of weinig groeien, moeten bibliotheken creatief zijn om iedere euro optimaal te benutten, stelt EBSCO in een persbericht. “Gebruiksanalyses en andere tools maken het mogelijk om de kwaliteit en de toegevoegde waarde van content te evalueren. ‘Big Deals’ worden kritisch bekeken en het gebruik van individuele titels in pakketten wordt onder de loep genomen. Consolidatie binnen de uitgeefbranche leidt ertoe dat deze evaluaties nog belangrijker worden. Veel grote uitgevers blijven zich richten op de verkoop van gebundelde content waardoor middelgrote uitgevers veel druk op hun afzetvolume ervaren.”

Hoewel de Serials Price Projections gebaseerd zijn op nauwkeurige analyses, is volgens EBSCO voorzichtigheid geboden bij het gebruik van deze percentages, aangezien deze gebaseerd zijn op historische trends en huidige schattingen. Zodra de economische situatie daar aanleiding toe geeft, wordt de informatie in het rapport bijgewerkt.

Het volledige 2017 Serials Price Projections Report  en een overzicht van de gemiddelde prijsstijgingen van de afgelopen vijf jaar is te vinden op journals.ebsco.com.

(foto: Queen Bee)