Verbouwing Centraal Museum Utrecht

Het Centraal Museum in Utrecht ondergaat dit jaar een grootscheepse verbouwing.

Architectenbureau Soda+ zal verbeteringen aanbrengen in de horecavoorzieningen, de entree, de winkel en het auditorium. Daarnaast zal de routing door de gebouwen worden aangepast en komen er nieuwe ruimten voor exposities en evenementen. De verbouwing is eind 2015 voltooid, als het verbouwde dick bruna huis wordt opgeleverd. In het persbericht benoemt het museum de verschillende onderdelen van de verbouwing:

Cultureel ondernemerschap

In een aantrekkelijk gedeelte van het gebouw dat eerder niet toegankelijk was voor het publiek, wordt een ruimte ingericht voor evenementen. Hier worden in de toekomst ontvangsten, recepties en workshops georganiseerd voor 10 tot 250 personen. De ontwikkeling van deze ruimte biedt de mogelijkheid de commerciële activiteiten uit te breiden. Mede doordat deze grenst aan de binnentuin met terras en de verbinding met de Nicolaïkerk. De kerk en het museum delen de binnentuin en werken samen aan de verbouwing. Beide partijen stellen hun ruimte aan elkaar beschikbaar. Zo kan het Centraal Museum grootse ontvangsten organiseren in de middeleeuwse kerk en kan de Nicolaïkerk de nieuwe multifunctionele ruimte inzetten voor haar evenementen.

Entreegebied

De nieuwe entree van het museum bevindt zich direct aan de straatzijde aan de Agnietenstraat. Hierdoor wordt de ingang in het oudste deel van het museum veel beter zichtbaar. Het verplaatsen van de entree heeft ook als voordeel dat deze direct tegenover het dick bruna huis komt te liggen. Dit werkt verhelderend voor het bezoek en het verbetert de verbinding tussen deze onderdelen van het museum. Zowel visueel als voor de oriëntatie. Direct aan de entree bevindt zich de 500 jaar oude kapel. Dit is het start- en eindpunt van een bezoek aan het Centraal Museum met uitgebreide winkel, servicebalie en kaartverkoop.

Verbeterde routing en meer tentoonstellingsruimte

Het museum is gehuisvest in een complex gebouw, dat bestaat uit verschillende bouwdelen; het middeleeuwse klooster, de voormalige artilleriestallen uit de 19de eeuw en een in 1920 aangebouwde vleugel. Door enkele bouwkundige ingrepen, zoals het plaatsen van de entree tegenover het dick bruna huis en vervangen van de ondergrondse gangen, verbetert de indeling van het gebouw. De koppeling van de verschillende delen wordt inzichtelijker en logischer voor de bezoeker. Het labyrintische aspect van het gebouw zal door de aanpassing niet verdwijnen, maar het publiek vindt veel makkelijker zijn weg. Ook zijn er geen doodlopende einden meer doordat er het creëren van een duidelijke en simpele circulaire routing door de gebouwen. De nieuwe route zorgt niet alleen voor logica en een betere bezoekersbeleving, maar ook voor 300 m2 extra tentoonstellingsruimte.

Gastvrij museumcafé aan stadstuin

Het huidige glazen entreegebouw wordt het nieuwe museumcafé dat ook toegankelijk is zonder entreebewijs en na sluitingstijd. Het café ligt aan de grote binnentuin, die als terras en openbare stadstuin wordt ingericht.

dick bruna huis

In de laatste fase wordt het dick bruna huis verbouwd en opnieuw ingericht. Er ontstaat meer ruimte voor de presentatie van het werk over nijntje en haar vriendjes en het vergroot de bezoekerscapaciteit. Eind 2015 wordt het nieuwe dick bruna huis opgeleverd en de herinrichting afgerond.