UvA lanceert drie websites voor natuur- en cultuurtijdschriften

Het Digitaal Productiecentrum van de UvA-Bibliotheek heeft in opdracht van Naturalis en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed drie websites voor Nederlandse tijdschriften gelanceerd. Bij de lancering van de website zijn er 5500 artikelen beschikbaar, uit zowel oude als recente jaargangen.

In Nederland worden tal van tijdschriften gepubliceerd over de bio- en geodiversiteit van ons land. Met de website Natuurtijdschriften.nl biedt Naturalis uitgevers, natuurorganisaties en amateurverenigingen op deze gebieden, de mogelijkheid om hun publicaties integraal online beschikbaar te stellen zodat iedereen ze kan downloaden en lezen.

Op initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft natuurtijdschriften een culturele tegenhanger gekregen in de vorm van Cultuurtijdschriften.nl. Hierin worden verenigingstijdschriften met een cultuurhistorische inslag samengebracht.

Omdat er vaak overlap zit tussen de twee kennisdomeinen is er ook een overkoepelend tijdschriftenportaal gebouwd waarop bezoekers in beide verzamelingen tijdschriften kunnen zoeken: Natuurcultuur.nl.

Artikelen zoeken kan op allerlei manieren, niet alleen naar alle woorden die in het artikel voorkomen, maar ook naar trefwoorden en auteurs. De  5.500 artikelen die nu zijn gedigitaliseerd en gepubliceerd zijn afkomstig uit zeven tijdschriften, te weten: Brabants Heem, GEA, Grondboor & Hamer, Heemschut, Het Drentse Landschap, Publicatie van de Nederlandse Geologische Vereniging en RAVON.

De collectie zal de in de toekomst worden uitgebreid met andere titels. Verenigingen die hun publicaties ook graag opgenomen zien worden kunnen zich aanmelden bij Naturalis of De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De publicaties blijven ook in de toekomst vrij en gratis toegankelijk voor het publiek. Er wordt ook gewerkt aan extra functionaliteiten voor de websites. Zo heeft Naturalis het plan om de inhoud te laten ‘harvesten’ door de Biodiversity Heritage Library en is er een plan om een widget te te ontwikkelen die de natuurverenigingen in hun eigen sites kunnen integreren, zodat ook daar de collecties doorzocht kunnen worden.