UvA en Bosch breiden samenwerking uit met nieuw AI-onderzoekslab

De Universiteit van Amsterdam (UvA) en Bosch gaan hun bestaande samenwerking verder uitbreiden met de lancering van een nieuw publiek-privaat onderzoekslab: Delta Lab 2. Het zal zich richten op het gebruik van artificiële intelligentie (AI) en machine learning voor toepassingen in computer vision, generatieve modellen en causaal leren.

‘Voor Bosch is samenwerking en nauwe uitwisseling met academische instellingen een essentieel onderdeel van onze inspanningen bij de ontwikkeling van veilige, robuuste en verklaarbare AI. Door de eerdere samenwerking in het UvA-Bosch Delta Lab 1 uit te breiden, realiseren we onze ambitie om grensverleggend onderzoek te combineren met een hoog toepassingspotentieel’, zegt Michael Fausten, senior vice president en hoofd van het Bosch Center for Artificial Intelligence (BCAI) op de UvA-site.

Delta Lab 2 wordt onderdeel van het Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI), dat gevestigd is op het Amsterdam Science Park. In het lab werken tien promovendi, een postdoc en een labmanager de komende vijf jaar aan projecten met een budget van 5,2 miljoen euro op nieuw onderzoek naar diepe (causale en PDE-gebaseerde) generatieve modellen, zekerheid en causaliteit in machine learning, en 3D computervisie.