UB VU start Research Data Management Support Desk

Afgelopen december is de Universiteitsbibliotheek van de VU een Research Data Management Support Desk gestart. Doel is om de dienstverlening aan onderzoekers op het gebied van research data management te verbeteren.

Via rdm@vu.nl verzamelen de facultaire research data stewards en de UB alle Research Data Management (RDM)-vragen. Achter de RDM Support Desk gaat een netwerk schuil van RDM-experts, afkomstig van verschillende ondersteunende diensten. Denk daarbij aan Juridische zaken, Privacy Champions, Subsidiedesk, IT voor Onderzoek en IT Security. Samen kunnen deze diensten oplossingen vinden voor complexe vraagstukken.

Samenwerken in het netwerk

“Door dit samen te organiseren ontstaat inzicht over aard, soort en aantal vragen, kan de afhandeling worden gemonitord en wordt kennis opgebouwd door vragen met antwoord te documenteren,” schrijft de UB VU op haar website. “We zorgen er ook voor dat vragen digitaal kunnen worden ingediend en gevolgd door de onderzoeker.”

(Beeld: Pixabay /  insspirito)