Tweede Kamer voor landelijke bibliotheekpas

Op 10 juni is een motie aangenomen van Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie. In die motie verzoekt Dik-Faber de regering zich, samen met de bibliotheekbranche en de Koninklijke Bibliotheek, in te spannen voor een landelijke bibliotheekpas. Deze pas zou de gebruiker toegang moeten verlenen tot de fysieke en digitale collectie en diensten van alle openbare bibliotheken en van de Koninklijke Bibliotheek.

Door de invoering van een landelijke pas moet het makkelijker worden om niet alleen in de eigen woonplaats, maar ook in andere plaatsen boeken te lenen. ”Soms is het veel praktischer om bijvoorbeeld in de plaats waar je werkt boeken te lenen. Dat is nu nog niet altijd mogelijk,” licht Dik-Faber haar motie toe op www.christenunie.nl. “Ook sluit het aan bij de digitaliseringstrend, waarbij zoveel mogelijk informatie beschikbaar is voor zoveel mogelijk mensen, onafhankelijk van tijd en plaats. Een landelijke pas ondersteunt die ontwikkeling.”

De invoering van een landelijke pas biedt nog meer voordelen. Bibliotheken kunnen nu hogere tarieven vragen voor niet-ingezeten. Dik-Faber vindt echter dat basisvoorzieningen voor iedereen toegankelijk moeten zijn. “Mensen kunnen er zelf niets aan doen als in hun eigen gemeente – wat nu in acht gemeenten het geval is – geen volwaardige bibiotheekvoorziening bestaat. De minister moet daarom afspraken maken met de VNG en VOB over het beperken van differentiatie in tarieven voor ingezeten en niet-ingezeten tot er een landelijke pas komt. Met zo’n landelijke pas zou dit probleem ook opgelost zijn.”

Afbeelding via www.evolis-nederland.nl