Trinity College Library gaat op de schop

In oktober dit jaar zal de bibliotheek van Trinity College, met haar iconische centrale hal de Long Room, voor minstens drie jaar haar deuren sluiten voor publiek. De in 1592 in Dublin opgerichte universiteitsbibliotheek is toe aan een grondige hersteloperatie. 

Vezels van honderden jaren mantels en jassen, en stof en vervuilingsdeeltjes die door de antieke ramen naar binnen zijn geglipt, hebben op sommige plekken tot een halve centimeter aan vuil achtergelaten. Gevolg van het feit dat de bibliotheek altijd een werkruimte is geweest, met hoge houten ladders om bij de bovenste planken te komen. ‘Er zijn boeken in onze collecties die onderzoekers graag willen inzien, maar dat is niet mogelijk omdat de conditie van sommige werken zo slecht is dat het pigment zou kunnen loslaten’, schetst bibliothecaris en universiteitsarchivaris Helen Shenton

90 miljoen euro

Het budget van 90 miljoen euro, dat voor het herstel wordt uitgetrokken, dekt de fysieke upgrade van collecties en gebouw, inclusief de installatie van warmtepompen om duurzame energie te leveren aan de bibliotheek. Trinity financiert de herontwikkeling gedeeltelijk zelf, onder meer met inkomsten uit kaartverkoop en donaties. De overheid draagt 25 miljoen euro bij. ‘We zullen nooit alles kunnen conserveren, maar we kunnen wel preserveren door middel van klimaatcontrole’, stelt Shenton. Bijvoorbeeld door deeltjesfilters te introduceren, en temperatuur- en vochtreguleringssystemen te plaatsen. En – met de Notre Dame in het achterhoofd – is er ook extra aandacht voor betere brandpreventie.

Digitaliseren collecties

De voorbereidingen om de collectie te kunnen verplaatsen zijn intussen begonnen: zo worden in de Long Room RFID-labels op boeken geplakt om ervoor te zorgen dat, nadat de inhoud van de bibliotheek is ingepakt, ze nog steeds voor onderzoekers kunnen worden opgehaald. De bibliotheek houdt het proces van de werkzaamheden chronologisch bij met video’s op haar website.

Parallel hieraan is Trinity bezig met het catalogiseren en digitaliseren van de volledige collectie. ‘Hiervoor gebruiken we geavanceerde technologie, waarbij bijvoorbeeld AI wordt ingezet voor geautomatiseerde transcriptie omdat maar heel weinig mensen Elizabethaans handschrift of middeleeuws Latijn kunnen lezen’, zegt Shenton. Dit is een project voor de langere termijn, dat naar verwachting tientallen jaren in beslag zal nemen.

Als in oktober de Trinity College Library haar deuren sluit voor bezoekers, zal een van de kopstukken, het negende-eeuwse verluchte Book of Kells, wel toegankelijk blijven op een tijdelijke locatie elders op de campus.