Tresoar kiest voor werken in de cloud

Tresoar, het Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, stapt over op OCLC WorldShare Management Services (WMS). Met WMS kunnen metadata en applicaties in de cloud worden gedeeld.

“Tresoar neemt WMS van OCLC in gebruik, als bijdrage aan virtueel Fryslân,” aldus Bert Looper, directeur Tresoar, in een persbericht. “Samenwerking met derden wordt eenvoudiger, bijvoorbeeld voor het inrichten van een ‘Friese catalogus’ samen met de Bibliotheek Service Fryslân. Ook kunnen er virtuele bibliotheken worden ingericht, zoals een kunsthistorische bibliotheek met de Ottema-Kingma Stichting en de bibliotheek van het Rijksmuseum.”