Terugkijken op IFLA-congres: conservering en digital preservation op wereldschaal

Tijdens het IFLA-congres, van 16-22 augustus gehouden in Lyon, was er veel aandacht voor restauratie, conservering en digital preservation. Preservation and Conservation vormen sinds jaren een speerpunt in de IFLA-strategie. Interessante sessies betroffen het fysieke en digitale collectiebehoud. 
Door: Tanja de Boer, hoofd Collectiebehoud van de Koninklijke Bibliotheek en lid van het Standing Committee for Preservation and Conservation van IFLA
Cornelia Diebel van de Deutsche Nationalbibliothek in Frankfurt a.M. presenteerde de geautomatiseerde workflow voor het verwerven en verwerken van de snel groeiende stroom Duitse e-books. Zij legde de nadruk op goede samenwerking tussen de Nationale bibliotheek en de Duitse uitgevers en op standaardisering van objecten en metadata.
Clément Oury van de Bibliothèque Nationale de France vertelde hoe in Parijs websites geharvest worden en hoe daarbij keuzes gemaakt moeten worden: wat wel en wat niet. Dat soort keuzes moet ook de British Library maken, vertelde Caroline Brazier, die, als Nationale Bibliotheek, een deel van de Britse twitterproductie archiveert en duurzaam opslaat. Indrukwekkend is de manier waarop de Noorse Nationale Bibliotheek haar depottaak invult door digitale publicaties direct van de uitgever te halen, ook als ze op papier verschijnen.
Verder verhaalden Philip Vallas en Céline Alain van de BNF over een bijna rampzalige overstroming in de bibliotheek in januari van dit jaar en over de manier waarop de beschadigde en soms kletsnatte collectie werd gered. Irmhild Schaefer van de Bayerische Statsbibliotek in München hield een presentatie over de ontwikkeling van internationale standaarden voor conservering. Naoko Kobayashi van de National Diet Library in Tokio vertelde over een schimmelexplosie in een van hun magazijnen.
Het zwaartepunt van het congres op het gebied van conservering en digital preservation lag dit jaar op de presentatie van het UNESCO-PERSIST-project voor digital preservation. Archieven, musea en bibliotheken slagen er nog onvoldoende in om goede oplossingen te vinden voor de risico’s die de duurzame opslag en toegang tot digitale informatie, publicaties en digitaal erfgoed bedreigen en hebben te veel afstand tot de commerciële industrie. Het PERSIST-project wil die kloof overbruggen. In de komende jaren zal UNESCO, onder andere samen met IFLA, werken aan vraagstukken rond selectie, verantwoordelijkheden en verdeling van taken voor het duurzaam bewaren en toegang bieden tot digitaal erfgoed.
Vooral het onderwerp ‘selectie’ riep veel discussie op. Hoe selecteren we in de exploderende hoeveelheid digitale data dat wat de moeite waard is om voor altijd te bewaren?